Sprawa Niepokalanej

Gdy chodzi o Niepokalaną, o Jej sprawę,
to nigdy za dużo, nigdy dosyć!

Ale coraz bardziej, coraz lepiej, coraz święciej, coraz doskonalej!

św. Maksymilian Maria Kolbe