Spotkać Maryję

Spotkać się z Maryją, odkryć osobę Maryi, poznać Jej macierzyńską funkcję i Jej zbawczą misję - będzie to rzeczą bardzo pożyteczną i przynoszącą głęboką pociechę dla Jej czcicieli.

Niektórzy postępowali przy boku Maryi nie poznając Jej. Ich traktowanie Maryi było nacechowane chłodem, mniej niż dyplomatycznym, aż pewnego dnia odkryli, że Ona jest ich Matką i jako taka, chroni ich i prowadzi.

Od tego czasu ich życie zmieniło się zasadniczo. Byli podobni do sierotktóre pewnego szczęśliwego dnia odnalazły swoją Matkę i rozpoczęły z Nią swoje życie, z sercem przepełnionym radością i szczęściem.

Maryjo, "Przyczyno naszej radości", dzięki Ci, że dałaś nam Jezusa, który udziela nam Życia.