Sodalicja Mariańska

Sodalicja Mariańska to stowarzyszenie religijno-społeczne, hufiec Maryi. Sodalis znaczy "Przyjaciel". Sodalis Marianus to Przyjaciel Maryi. Należący do Sodalicji Mariańskiej są więc "Gronem Przyjaciół Maryi".

W Polsce jest 25 Sodalicji Mariańskich.

W Niemczech są znane pod nazwą Kongregacje Mariańskie.

W Hiszpanii są one pod opieką Towarzystwa Mariańskiego (Marianistów).

Na Ukrainie noszą nazwę "Drużyny Maryjne" i są pod opieką Bazylianów.

Najwybitniejszym sodalisem w Polsce był Jan Paweł II. Karol Wojtyła został przyjęty na sodalisa mariańskiego 14 grudnia 1935 r.; wkrótce wybrano go sekretarzem, potem został prezesem. Prezesował przez dwie kadencje: od 26 kwietnia 1936 r. do 20 marca 1938 r. W 1982 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w rozmowie prywatnej powiedział: "Sodalicje posiadają specyficzny charakter różniący je od współczesnych ruchów młodzieżowych. Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam Sodalicji swoją maryjność".

Strona internetowa:
www.sodalicja.pl


Historia

Pierwsza Sodalicja powstała w Kolegium Rzymskim jezuitów w 1563 roku. Założył ją O. Jan Leunis. Cel pracy określił następująco: "Przez miłość Panny Najświętszej i wierną Jej służbę dążyć do wybitnej cnoty chrześcijańskiej, aby jako hufiec Maryi dobrze zorganizowany szerzyć królestwo Jej Syna na ziemi . Jest też celem naszej kongregacji łączyć studia z pobożnością chrześcijańską".

Pierwsza polska Sodalicja powstała w Poznaniu w kolegium jezuickim w 1574 roku. Wkrótce pojawiły się następne: w Krakowie, Wilnie, Płocku, Braniewie, Pułtusku, Lublinie, Sandomierzu, Nieświeżu, Elblągu, Kaliszu...