Służyć Panu

 Oto obraz grupy ludzi towarzyszących Jezusowi. Jest to wspólnota złożona z ludzi, którym wybaczono grzechy i którzy już nie mogą żyć bez Jezusa. Ich życie stało sie darem dla Niego, oddali się Jezusowi i stali się Jego apostołami. Z Nim wędrują poprzez miasta i wsie, ogłaszając nadejście Mesjasza przez nich już rozpoznanego.

Służyć Panu, służyć Mu oddając do Jego dyspozycji wszystko, co posiadasz. Takie powinno być hasło twojego życia!

Służ więc Panu wszystkim, co posiadasz: swoim talentem, swoimi sprawnościami, swoimi zdolnościami, swoim czasem, swoimi inicjatywami i swoimi planami, swoimi wysiłkami i zmęczeniem. Służ także swoimi dobrami nie tylko duchowymi, ale także materialnymi i przemijającymi. Służ Mu w swoim życiu zawodowym, w swojej pracy, w działalności społecznej. Służ Mu swoimi pieniędzmi i swoim majątkiem, ponieważ tak naprawdę, wcale nie są one twoje.