Służyć innym

Co znaczy służyć innym?

Służyć innym znaczy być im użytecznym, "zużywać się" dla nich, być do ich dyspozycji, poświęcić nasze upodobania i spokój dla upodobań i spokoju drugich. Jest to rzeczą trudną, ale jest także tym, co stanowi cel przyjścia Chrystusa na ziemię: "Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć".