Słuchać Chrystusa

Chrystusa należy słuchać z wdzięcznością, dobrowolnie i chętnie.

Chrystusa słuchamy w modlitwie.

Chrystusa słuchamy w niezliczonych natchnieniach, jakie Duch Święty wlewa do naszego serca.

Chrystusa słuchamy czytając książki o Nim, w których Go poznajemy, zgłębiamy Jego dzieło zbawienia i uświęcenia. Najbardziej służy temu lektura świętej Ewangelii.

Chrystusa słuchamy, gdy mówią nam o Nim nasi bracia i siostry.

Chrystusa słuchamy w sposób szczególny wtedy, gdy za pośrednictwem jakiegoś Sakramentu ściśle jednoczymy się z Nim, ponieważ Sakrament jest nie tylko znakiem symbolizującym lub wspominającym Chrystusa, lecz także udzielającym Go nam, poprzez Jego łaskawość.