Słowo Życia

Słowo Jezusa nie było słowem pustym lub tylko samym dźwiękiem. Było Słowem Życia, ponieważ zanim było słowem, było Życiem. Słowo Jezusa rodziło prawdziwe Życie, ponieważ Jego Słowo jest Prawdą.

Niewątpliwie ty także jesteś powołany, aby być jak Jezus: zwiastunem i prorokiem nowego Prawa, nowego Królestwa - Królestwa Bożego. To wszystko powinieneś obwieszczać: nie w imieniu własnym, lecz w Imię Jezusa, przedstawiając nie własną naukę, nie własne myśli, lecz naukę i myśli Jezusa Chrystusa; nie uzasadniając mocą własnego słowa, lecz nieodpartą siłą, jaką zawiera Słowo Jezusa.