Słowa

Maryja mówiła niewiele. Jej słowa, o których mówi nam Ewangelia nie są liczne. Jednakże, jeśli nas nie zachęciła swoimi słowami, uczyniła to bardzo wymownie swoim życiem i dobrym przykładem.

Słowa, jakie wypowiadamy, słowa, za pomocą których wyznajemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim nasze czyny, stanowią świadectwo naszego chrześcijańskiego życia. Słowa wzruszają, ale przykłady pociągają. Bądź chrześcijaninem przez swoje słowo, ale bardziej bądź nim przez przykład wzorowego życia.

Dziękujemy Ci, Maryjo, że poprzez wypowiedzenie Twojego "tak", cała ludzkość rozpoczęła swój powrót do Boga.