Słodka harfa serca

Aniołowie śpiewali nad betlejemską grotą, a śpiew ten został wkomponowany w Ewangelie: "Chwała na wysokości Bogu". Nie został udokumentowany hymn dziękczynny i pochwalny dla Jahwe, jaki z pewnością wypłynął na usta z Serca pokornej Panienki z Nazaretu.

Serce chrześcijanina powinno zamienić się w słodką harfę, której naciągnięte struny powinny brzmieć słodkimi i drgającymi dźwiękami pochwalnego śpiewu dla Pana.

Pani nasza z Betlejem, niech wyrwie się z mojego serca pieśń chwały i wdzięczności Bogu i pokoju ludziom przez Niego umiłowanym.