Skuteczność modlitwy wspólnoty

 Chrześcijanin, aby stąpać twardo po ziemi, powinien żyć w swojej wspólnocie, ponieważ jest to miejsce, gdzie Bóg go postawił i jest znakiem, że Duch Boży go natchnął.

Nie oddalajmy się więc od wspólnoty, ponieważ oznaczałoby to oddalanie się od Chrystusa, który nam obiecał, że gdzie "gromadzimy się w Jego Imię", tam On będzie z nami obecny.

Oznacza to, że Pan Jezus obiecuje skuteczność modlitwy, szczególnie, gdy ta jest wspólnotowa, ponieważ w tej modlitwie jest "zagwarantowana" obecność Pana.