Siewca uśmiechu

Nie tylko wspaniałą rzeczą, lecz także bardzo pożyteczną, jest kontemplacja i zachwyt nad uśmiechem Najświętszej Panny Maryi.

Kontemplujmy Jej obraz, patrzmy na niego z prostotą i czystością serca, a odkryjemy łagodny, słodki i przenikający uśmiech macierzyński: czysty, czuły, dobrotliwy i zachęcający.

Niech taki uśmiech zagości także na naszych wargach i niech go nie zmaże żadna okoliczność!

Maryjo, uczyń mnie siewcą uśmiechu, aby wokół mnie powstawały inne nowe uśmiechy i świat stał się nieco lepszy!