Serce

Maryja jest cała Sercem, ponieważ cała jest Miłością; a cała jest Miłością, ponieważ jest Matką.

Wyznawca Chrystusa jest człowiekiem, który żyje miłością, żyje z miłości, żyje w miłości, żyje dla miłości.

Chrześcijaństwo jest religią miłości. Ten, kto tego nie rozumie w ten sposób, nie uchwycił sensu chrześcijaństwa, nie pojął istoty religii Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest religią miłości, ponieważ Bóg jest Miłością i dlatego Boga trzeba przeżywać z miłością i w miłości.

O ile więcej miłości włżysz w swoje sprawy i w relacje z twoimi bliźnimi, o tyle bardziej będziesz żył po chrześcijańsku. Być chrześcijaninnem oznacza wzrastać w miłości.

Maryjo, która żyłaś miłością, przypominaj nam, że prawdziwa radość jest owocem Ducha miłości.