Serce wspólnoty apostolskiej

Maryja jest Królową Apostołów. Jest Mistrzynią i Wychowawczynią Apostołów wczoraj i dzisiaj.

Ona, swym kochającym sercem, zachęca i pobudza wszystkich, którzy poświęcają się apostolstwu w rozmaitych formach, pomagając im wzrastać w wierności Ewangelii i jej przekazywaniu innym ludziom. Jakże ważną jest rzeczą, aby dzisiejsi apostołowie pracowali przede wszystkim nad swoją wiarą i wiernością, aby ich działania były rzeczywiście ewangelizacyjne.

Ewangelia mówi o Maryi, że była szczęśliwa, ponieważ nie tylko słuchała Słowa Bożego, ale wprowadzała je w swoje życie.

Maryjo, serce wspólnoty apostolskiej i modlitewnej, naucz nas otwarcia się na działanie Ducha Świętego, aby Jego światło zawsze nas prowadziło 22-1