Serce pełne Bożej miłości

Serce Maryi to Serce Dziewicy i Matki, ze wszystkimi jego przymiotami w stopniu najwyższym i bez żadnego braku; Serce ogarnięte zupełnie przez miłość do Boga i miłość do ludzi jako swoich braci.

Tak, jak wzywamy Serca Jezusowego mówiąc: Najświętsze Serce Jezusa, uczyń serce moje podobnym do Twego!", prośmy Maryję słowami: "Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem!".

Panno, różo duchowna w ogrodzie Bożym, spraw, niech Duch Święty zamieszkuje we mnie z upodobaniem.