Serce moje czuwa

Do Maryi Dziewicy stosuje się następujące słowa z Pisma Świętego: "Ja śpię, lecz serce moje czuwa". Maryja nigdy nie przerywała swojego odniesienia do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego w ciągu całego dnia i tak mocne było Jej intymne zjednoczenie z Bogiem, że nic nie mogło Ich rozdzielić.

Drobne sprawy dnia codziennego, obowiązki, prace, problemy, z jakimi musimy się borykać, nie powinny nas oddzielać od Boga. Nic nie powinno przerywać naszej ciągłości uczuć do Boga i obecności Boga w naszym życiu codziennym.

Św. Paweł mówi, że nikt i nic nie jest w stanie oddzielić go od miłości Chrystusa. Czy mógłbyś to samo potwierdzić o sobie?

"Matko, naucz nas głosić prawdę, jakiej nauczał Twój Syn i rozszerzać miłość, która jest zasadniczym przykazaniem i pierwszym owocem działania Ducha Świętego" (Jan Paweł II).