Serce Królowej Apostołów

Serce Maryi jest Sercem Królowej Apostołów. Tak nazywa Ją Kościół. Maryja jest Królową Apostołów, ponieważ jest ich Matką, a jako Matka wycisnęła na ich fizjonomii swoje najbardziej charakterystyczne rysy, wśród których wyróżnia się łagodność.

Jako apostołowie czasów obecnych, także my jesteśmy powołani do przeżywania naszego apostolstwa w macierzyńskiej łagodności, znosząc cierpliwie wszystkie obelgi.

Święta Maryjo, wylecz wszystkie rany, jakie w naszej duszy spowodował grzech.