Serce czułe i współczujące

Z pewnością w niektórych sytuacjach życia odczuwałeś potrzebę otwarcia się przed Sercem Matki Boga, która jest samą czułością i współczuciem. Przychodź do Niej śmiało i z miłością, wyjaw Jej wszystkie twoje niepokoje, radź się w wątpliwościach, proś Ją o pociechę w twoich strapieniach, podziel się z Nią swymi osiągnięciami i radościami.

Panno roztropna, niech zawsze słucham Twojej rady.