Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana Kolbego 16 października 1917 r. w Rzymie pod łacińską nazwą Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych: świeckich i duchownych.

Logo MI

 

Rycerstwo Niepokalanej to - według jego Założyciela - całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa. Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle: Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi.

Członkowie Rycerstwa jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się Jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła.

Rycerstwo Niepokalanej istnieje na 5 kontynentach, w 47 krajach, ma liczne siedziby kanonicznie erygowane, 27 centrów narodowych oraz różne dzieła formacji chrześcijańskiej i głoszenia Ewangelii, a liczba jego członków sięga 4 mln (w tym ok. 2 mln w Polsce). Większość Rycerstwa w Polsce działa na zasadach ruchu, czyli w sposób niezorganizowany. Natomiast w sposób zorganizowany działa obecnie ponad 220 grup (kół MI), które mają animatora i opiekuna duchowego, oraz 135 wspólnot (stowarzyszeń), które posiadają swój zarząd i asystenta kościelnego, co zapewnia im stałą opiekę duchową i swobodną działalność w parafii.

Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce jest katolicką organizacją, posiadającą od 17 października 1997 r., zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich, Statuty Generalne. Zostało erygowane jako stowarzyszenie publiczne, międzynarodowe według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego. Posiada również, od dnia 20 stycznia 2000 r., osobowość prawną w rozumieniu przepisów prawa kościelnego i państwowego.

Stowarzyszenie posiada oficjalną stronę internetową: mi-polska.pl. Zawiera ona informacje z działalności MI w Polsce oraz materiały formacyjne dla członków MI. Pismem dla szerokiego grona czytelników jest wydawany od 1922 r. Rycerz Niepokalanej.

Wpis do MI

Jeżeli Niepokalana pobudza Cię do działania, to możliwości jest kilka:

  1. Rycerstwo Internetowe - mlodzi.rycerstwo.net - wspólnota młodych rycerzy, którzy nie mają w swojej okolicy możliwości uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych grupy młodzieżowej MI.
  2. Szkoła Ewnagelizacji Niepokalanej - sen.edu.pl.
  3. Wspieranie dzieł i inicjatyw organizowanych przez Fundację Niepokalanej.
  4. Współpraca z Maryjnym Centrum Światowych Dni Młodzieży (sdm.rycerstwo.net) lub podjęcie innych inicjatyw, organizowanych przez młodzież lub dla młodzieży przez Centrum Narodowe MI w Niepokalanowie.
  5. Współpraca z redakcją "Rycerza Młodych" i/lub "Rycerza Niepokalanej".
  6. Podjęcie się funkcji animatora podczas rycerskich rekolekcji zimowych i letnich w Niepokalanowie Lasku lub w innych Ośrodkach MI.
  7. Wszelkie inne środki godziwe, jak np. apostolstwo Cudownego Medalika, modlitwa wstawiennicza w Pogotowiu Modlitewnym Rycerstwa Niepokalanej itd.

Oczywiście są to tylko niektóre propozycje, które pokazują, że nie ma jakichś ograniczeń w poszukiwaniu środków, by realizować cel MI i swoje oddanie się Niepokalanej.

Można nawet podjąć wszystkie powyższe 5 propozycji.

Można się z nami kontaktować w każdej chwili:

Osrodek Narodowy MI, Niepokalanów, 96-515 Teresin
tel. 46 864 22 39
e-mail: poczta@mi-polska.pl

Zapraszamy do współdziałania!

Niech Niepokalana Cię prowadzi!