Różaniec siłą i jednością Polaków

Modlitewna inicjatywa świeckich w intencji Ojczyzny, Kościoła i o przemianę ludzkich serc.

Inauguracja, 25 czerwca 2022, 13:30 na Jasnej Górze.

Dzieło zostało ofiarowane Matce Bożej na Jasnej Górze, we wspomnienie Niepokalanego Serca NMP (25 czerwca 2022), pomysłodawcy tej inicjatywy modlili się w intencji Ojczyzny, Kościoła i o przemianę ludzkich serc.

Główne założenia

  1. Odnowienie Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, złożonego 8 września 1946 na Jasnej Górze.
  2. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
  3. Rozważanie tajemnic różańcowych - przynajmniej 1 dziesiątek Różańca świętego.
  4. Modlitwa Pod Twoją Obronę.
  5. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

A to wszystko po to, aby zmobilizować cały Naród Polski do modlitwy, jednoczącej wszystkich Polaków, mającej na celu - za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski - uprosić u Boga prawdziwą duchową wolność i jedność narodu, poprzez przemianę serc, czyli nawrócenie i upodobnienie do cichego i pokornego Serca Jezusowego.

Oprócz tego, że inicjatywa przypomina o wydarzeniu z 8 września 1946 r. i proponuje jego ponowienie, nie wprowadza ta inicjatywa niczego nowego - i wygląda na to, że jest adresowana szczególnie do tych środowisk i osób, które nie odpowiedziały na wołanie Królowej Polski o modlitwę różańcową i wynagradzającą. Bo jak zauważają sami organizatorzy inicjatywy, inicjatyw modlitewnych i zawierzeniowych jest w Polsce i na świecie sporo, a można mieć wrażenie, że podejmują je wciąż te same osoby, oddane Matce Bożej, zaangażowane w życie Kościoła i kościelnych wspólnot. Czy inicjatywa ma szansę dotrzeć do osób, będący poza środowiskiem kościelnym? Błagajmy o to Maryję Niepokalaną, by Jej Serce w końcu zatriumfowało na całym świecie i w każdym ludzkim sercu.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi
złożonego na Jasnej Górze, 8 września 1946

Błogosławiona Dziewico, Matko Boga Przeczysta!

Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królową państwa obrał
i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił,

tak w tę dziejową chwilę,
my, dzieci narodu polskiego,
stajemy przed Twym tronem
w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności.

Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy
siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą,
obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne
oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy.

Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy
dochowanie wierności Jego nauce i prawu,
obronę Jego Ewangelii i Kościoła,
szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza!

Pod Twoją obronę uciekamy się;
macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości.

Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię;
ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść,
a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami.

Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa.

Złącz go w zgodzie i bratniej miłości.

Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami,
spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności.

Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych!

Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty.
Bądź mu puklerzem:
wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską,
swobodę i skuteczne działanie.

Powstrzymaj zalew bezbożnictwa.
Ludom od Kościoła odłączonym
wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni.
Okaż niewierzącym słońce prawdy
i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo!

Spojrzyj miłościwym okiem
na troski i błędy rodzaju ludzkiego.

Wyprowadź go z udręki i bezładu,
z nieuczciwości i grzechów.

Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe.

Wskaż im drogę powrotu do Boga,
by na Jego prawie budowały życie swoje.

Daj wszystkim trwały pokój,
oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza.

Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca
i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem.

Amen.


Za: zyciezakonne.pl

Zob. FB: Różaniec siłą i jednością Polaków