Różańcowe Jerycho

Różańcowe Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza św., Różaniec, a o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Św. Paweł Apostoł Kościół nazywa Mistycznym Ciałem Chrystusa. Maryja, Matka Kościoła, jest Matką każdego z nas. Jej modlitwa przywołała z nieba Ducha Świętego, dlatego my, chcąc prosić o dary Ducha Świętego, uklęknijmy i módlmy się razem z Nią, prosząc o wstawiennictwo w naszych potrzebach, potrzebach naszej Ojczyzny i świata w jedności ze Sługą Bożym Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Oplećmy wszystkich naszymi modlitwami przed Obliczem Pana, aby "złe mury Jerycha" runęły, a ukazało się Światło świata.

Historia

Po raz pierwszy Różańcowe Jerycho w intencji ojczyzny, rządzących, wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy i o łaskę wiary dla narodów Europy zorganizowane zostało w kaliskiej bazylice św. Józefa w grudniu 2003 roku. Czuwania nawiązują do ewangelicznej sceny pod Jerychem, kiedy niewidomy człowiek prosi Chrystusa o uzdrowienie. Ich uczestnicy wierzą, że spełnią się słowa księdza kardynała Augusta Hlonda: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego.

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miano codziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec i Koronkę do miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy "Oblężeniem Jerycha". Nawiązano do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili z Arką Przymierza Jerycho, by zburzyć mury i zdobyć miasto (por. Joz 6).

Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kaszczuk nazywa to wydarzenie pierwszym "Oblężeniem Jerycha". Natomiast w 2003 roku do modlitwy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycha Różańcowego Polaków zachęcił ks. biskup Roman Marcinkowski, krajowy opiekun Duchowego Legionu Maryi, wspólnoty apostolskiej zrzeszającej świeckich pod przewodnictwem kapłana. Obecnie Różańcowe Jerycha organizowane są w wielu polskich parafiach między innymi w Toruniu, Płocku, Poznaniu, Zakopanem i Ustroniu, a także na świecie np. w Rosji, Filipinach Irlandii. Niektóre wspólnoty trwają na modlitwie w intencji ojczyzny i Europy nawet przez siedem dni.

Naśladujmy Maryję:

 • kiedy giną poczęte dzieci - Ona mówi "fiat"
 • kiedy dzieci i młodzież są demoralizowane - Ona jest nieskalanie czysta
 • kiedy rodziny tracą stabilność - Ona jest Matką Rodziny Nazaretańskiej
 • kiedy starsi nie mają jutra - Ona otrzymała od Syna na krzyżu św. Jana Apostoła jako opiekuna.

Różańcowe Jerycho podejmuje następujące intencje:

 1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
 2. O łaskę wiary dla narodów Europy i świata oraz o powstrzymanie zła.
 3. Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
 4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
 5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
 6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.
 7. O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzone przez niewdzięcznych ludzi.

Jak zorganizować Jerycho?

 1. Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 2. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności.
 3. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni - organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.
 4. Pożyteczne byłoby przygotowanie dla wszystkich grup wspólnych materiałów do rozważań.
 5. Każda czuwająca grupa może uzupełnić treść czuwania o zatwierdzone przez władzę kościelną formy modlitwy właściwe dla siebie oraz dołączyć własne intencje.
 6. Praktycznie jest podzielić dobę na sześć odcinków czterogodzinnych, w czasie których prowadzenie modlitw przejmuje zorganizowana grupa odpowiedzialna za wypełnienie modlitwą swojego czasu.

Zob. rozancowe-jerycho.pl