Relacje

 Jezus proponuje nam trzy aspekty, trzy stopnie, trzy wymiary w naszych relacjach z bliźnimi:

"Bądźcie miłosierni...". Miłosierdzie, współczucie dotyczy naszych bliźnich. Kto jest miłosierny, nie odważy się nigdy zadawać cierpienia drugim i gdy widzi, że inni cierpią, czuje się dotkniętym tym samym cierpieniem.

"Nie osądzajcie...". To także nie jest łatwe do przestrzegania. Jezus nam mówi, abyśmy nie sądzili innych ludzi. Nie mamy możliwości do wydawania prawdziwych sądów, ponieważ nie znamy wszystkiego dokładnie, dogłębnie, nie znamy intencji i motywów postępowania ludzi, których próbujemy osądzać.

"Przebaczajcie...". Nie chciejmy być sędziami, nie chciejmy być także katami!