Ręce Maryi

Naszym ideałem jest zdobyć dla Niepokalanej i przez Jej ręce cały świat, dusze, które teraz są i kiedykolwiek będą - wszystkie razem i każdą z osobna.

Gdy mówimy "przez ręce Maryi", to nie należy tego rozumieć powierzchownie, ale jako coś wewnętrznego. My to wszystko, cokolwiek czynimy, oddajemy Jej na własność. Jej oddajemy na własność siebie samych i wszystko co nasze. Ona zaś daje to Panu Jezusowi, jako swoją własność. Są to rzeczy bardzo głębokie, a nauczymy się ich w kornej modlitwie.

św. Maksymilian Maria Kolbe