Ręce Jezusa

 Dla ludzi świętych najlepszą "poduszką" pod głowę były ręce Jezusa, najlepszym lekarstwem i najdelikatniejszym balsamem niosącym ulgę było udanie się przed Najświętszy Sakrament, szukając obecności i rozmowy z Panem. Dlatego spędzają oni długie chwile na modlitwie i wychodzą z niej z odnowionymi siłami i zwiększoną mocą do stawienia czoła wszystkim cierpieniom i upokorzeniom, jakie niesie ze sobą życie.