Przyśpieszmy tę chwilę...

Pozwólmy, pozwólmy Jej działać w nas i przez nas, cokolwiek Jej się podoba, a Ona na pewno cuda łaski spełni: i sami zostaniemy świętymi i to wielkimi, bardzo wielkimi, bo aż do Niej upodobnionymi i Ona zdobędzie przez nas cały świat i każdą duszę z osobna.

Przyspieszymy tę chwilę pogłębiając nasze oddanie się Jej przez coraz doskonalsze posłuszeństwo. Upodobnienie naszej woli do Jej, zjednoczenie tak ścisłe, by prawie że nie było już różnicy pomiędzy naszą wolą a Jej.