Przyjmuj Chrystusa

Nie zapominaj, że sens Komunii świętej nie polega na uświęceniu tylko tego momentu, w którym przebywasz w kościele.

Istotne nie jest miejsce, gdzie spożywasz posiłek, tylko to, gdzie żyjesz. W konsekwencji - będziesz dobrym chrześcijaninem, jeśli nie zadowolisz się "spożywaniem" Chrystusa, lecz będziesz Nim żyć. Przyjmuj Go, aby Nim żyć!