Przyjęcie woli Ojca

Życie Maryi było absolutnym przyjęciem woli Ojca. Podobnie jak Jezus, Maryja także mogła powiedzieć, że Jej pokarmem jest wypełnić pragnienie Ojca.

Życie Maryi, podobnie jak Jezusa było ostatecznym : "Amen" lub nieodwołalnym: "Tak, Ojcze!".

Nie moglibyśmy znaleźć wzoru bardziej doskonałego dla naszego życia chrrześcijańskiego! Jeśli zdołamy we wszystkich okolicznościach naszego życia powiedzieć: "Tak, Ojcze!", znajdziemy się już na drodze do doskonałości.

Dziewico bez grzechu poczęta, ofiarująca nam oblicze nowego człowieka, odkupionego przez Jezusa Chrystusa, pomóż nam powiedzieć "Tak, Ojcze!" we wszystkich sytuacjach naszego życia.