Przyjaźń

Przyjaźń z Bogiem i przyjaźń z Maryją jest tematem, który rzadko jest omawiany. Mało się pisze na ten temat, mało się czyta i rozmyśla, a w konsekwencji mało się go przeżywa. Uważa się prawie za brak szacunku wierzyć w to, że Bóg może być naszym Przyjacielem, uważać i traktować Najświętszą Maryję jako naszą najlepszą Przyjaciółkę.

Ofiarujmy Jezusowi i Maryi uczucia prawdziwej i czystej przyjaźni. Traktujmy Ich szczerze i z ufnością, pewni, że jest to dla Nich przyjemne oraz tego od nas pragną i oczekują.

Matko, Bóg oddał Ci nas w macierzyńską opiekę. Wykonuj względem nas swoją rolę i strzeż nas od wszelkiego zła, abyśmy byli prawdziwymi uczniami Twego Syna.