Przyjąć Słowo Boże

Chrystus nauczał w Judei dwa tysiące lat temu. W jaki sposób ludzie żyjący "tu i teraz" mogą poznać Jego słowa? Taka właśnie jest misja każdego chrześcijanina i każdej chrześcijanki jako apostoła i rzecznika Pana. Chrześcijanin pracuje w biurze z grupą kolegów i koleżanek, w fabryce lub innym zespole. W swojej pracy ma niezliczone kontakty osobiste, prowadzi lekcje dla dzieci w szkole i rozmawia z ich rodzicami, odwiedza chorych w szpitalu lub pracuje w nim zawodowo jako lekarz czy jako wolontariusz. Jako kobieta ma liczne kontakty z grupą przyjaciółek czy zwykłych znajomych u fryzjera, w supermarkecie czy w miejscu zamieszkania.

We wszystkich tych okolicznościach i miejscach, wszystkim tym osobom, a także tym, które zapukają do drzwi ofiarując jakąś usługę - listonoszowi, inkasentowi... wszystkim tym osobom, chrześcijanin: mężczyzna czy kobieta, powinni okazywać dobroć, przyjmować ich z pogodnym obliczem w atmosferze, która ich usposobi do przyjęcia Słowa Bożego.