Przyjąć Ojca

Wierzyć w Jezusa Chrystusa oznacza przyjąć Go jako posłanego przez Ojca i tym samym oznacza - przyjąć Ojca.

Widzieć Chrystusa jest tym samym, co widzieć Ojca. Służyć Jezusowi Chrystusowi to także służyć Ojcu. Kochać Chrystusa to kochać Ojca.

Poznanie Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Boga Ojca. "I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" (Mt 11,27).

Powinno nas to zachęcić do "studiowania" osoby Jezusa Chrystusa i Jego misji, aby lepiej móc Go poznać, a w ten sposób bardziej poznać i kochać Ojca.