Przy Sercu Maryi

 Nie możemy wyjść z podziwu dla faktu, że święci mieli takie osiągnięcia w działalności apostolskiej! I pytamy samych siebie: dlaczego my nie osiągamy tego, co oni, chociaż mówimy tak, jak oni i "poruszamy się" więcej niż oni, używając doskonalszych środków komunikacji masowej, niż używali oni.

Wszystko to dlatego, że święci więcej czasu przebywali na kolanach w obecności Pana, niż stojąc i przekonując ludzi. Święci więcej "hałasu" czynili drzwiami wchodząc do kościoła przed Najświętszy Sakrament i uciekając się do Serca Maryi, niż w gazetach czy przy mikrofonach. Aby zapalać, trzeba wpierw samemu stać się płomieniem!