Przez Niepokalaną

"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" przez Niepokalaną. A dlaczego przez Niepokalaną? Pan Bóg w dobroci swej nieskończonej, nie chcąc nas karać za nasze przewinienia, zastawił się Matką Najświętszą. Ojcowie święci mówią, że Pan Bóg podzielił swoje królestwo na dwie części - sobie zostawił sprawiedliwość, a Matce Najświętszej dał miłosierdzie... I mamy prawo dodawać "przez Niepokalaną"; cokolwiek bowiem się dzieje dla nawrócenia i uświęcenia, jest dziełem łaski Bożej. Pośredniczką zaś tej łaski jest Matka Boża. Jak jedynym Pośrednikiem u Boga Ojca jest Pan Jezus, tak jedyną Pośredniczką u Pana Jezusa jest Matką Boża. Przez Nią więc nawrócenie i uświęcenie...

św. Maksymilian Maria Kolbe