Przez Maryję do Jezusa

"Przez Maryję do Jezusa"
- przez Maryję idzie się do Jezusa
i właśnie ta droga jest najpiękniejsza, najmilsza i najpewniejsza.

Powierzywszy się Sercu Matki, takiej Matki, dochodzi się do Serca Syna,
oto głos tego uroczystego święta Nawiedzenia:
i Maryja sama, która Go nam przynosi
i w sposób nadzwyczaj pocieszający, w sposób, jakiego tak bardzo potrzebujemy.

My w rzeczy samej nędzni i mali,
Ona taką wielką i potężną jest Panią.
W Zwiastowaniu widzimy Ją największą, a jednocześnie najmniejszą;
Panią - a zarazem służebnicą i Matką Boga,
a jednocześnie Człowieka, choć największego z synów ludzkich
- ale tylko Człowieka:
bo jakaż to różnica między Matką Boga a matką człowieka!
Stosunek ten przedstawi się w następujący sposób:
Maryja - niewiasta, Pani - służebnica.

św. Maksymilian Maria Kolbe