Przez Maryję Bóg objawił się światu

Przez Maryję Bóg objawił się światu i przez Nią świat wstąpi do Boga. w Jej błogosławionym łonie spotkały się pokój Boży i człowiek.

Ani Wcielenie Słowa w porządku natury, ani podniesienie człowieka w porządku łaski, nie mogło się dokonać bez Maryi.

Z tego powodu, działanie Maryi stało się czymś nieodzownym w planach Bożych, mających na celu zbawienie ludzkości.

Panno Święta, przekazuj mi zawsze nowość Twego dziewiczego Serca, abym mogła trwać zawsze w stanie gotowości i wolności dla planów Bożych.