Przewodnik do Jezusa

Istnieje niezmierzone bogactwo w naszym przeżywaniu jedności z Chrystusem. Należy do niego - między innymi - mogące napełniać nas entuzjazmem, nabożeństwo i cześć do Maryi, rozważane jako uczestnictwo i kontynuacja w nas tej synowskiej czci Jezusa, jaką żywił On, w stosunku do swej Matki.

Nikt nie znał Jezusa tak, jak Ona! Nikt nie może też być lepszym Przewodnikiem do Jezusa, niż Ona! Nikt tak jak Ona nie może nauczyć nas miłości do Jezusa!

Najświętsza Panno, prowadź mnie zawsze drogą wiodącą do jedności z Jezusem i braćmi.