Przewodniczka Kościoła

Maryja została wybrana na Matkę Syna Bożego, który mocą Ducha Świętego wcielił się w Jej łono. Została Ona także wybrana na Matkę członków Ciała Chrystusowego, stanowiących Kościół. To jest racja Jej istnienia.

Maryja jest Przewodniczką i Gwiazdą Przewodnią Kościoła Jezusa Chrystusa. Chrystus Pan, stojącej u stóp swego krzyża Najświętszej swojej Matce, zlecił opiekę nad ludźmi, opiekę nad Jego Kościołem.

Właśnie dlatego Maryja idzie na czele Kościoła jako Przewodnia Gwiazda. Jest jak igła kompasu wskazującego kierunek. Idzie jako Matka zwołująca swe dzieci, aby zaprowadzić je do Boga.

Maryjo, dzięki Ci za Twoją ustawiczną obecność w Kościele, za Twoją macierzyńską opiekę (Paweł VI, papież).