Przeczyste Serce Maryi

Jezus ogłasza, ze ludzie czystego serca oglądają Boga. Nikt nie miał serca tak czystego, tak nieskalanego, tak świętego jak Niepokalane i Najświętsze Serce Maryi.

Dlatego, nikt nie mógł widzieć i cieszyć się Bogiem tak, jak Ona.

I ty także, aby oglądać Boga, musisz oczyścić swoje serce, uczynić je podobnym do Serca Najświętszej Matki.

Panno Wierna, Matko Dziewicza i Święta, Bóg sam zadziwił się Twoją wiernością. Uczyń serce moje podobnym do Twego Serca.