Przechowująca Słowo Boże

W swoim Sercu Maryja przechowywała Słowo Boże i wszystkie wydarzenia związane ze zbawieniem dokonywanym przez Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Jej istotą było pełne zjednoczenie ze swym Synem od momentu wypowiedzenia "tak" w czasie Zwiastowania, aż do przyjęcia męczeństwa Jezusa na krzyżu.

Każdy, kto zbliżał się do Maryi musiał widzieć w Niej obraz spełnienia Ewangelii, które głosiło:Szczęśliwi, którzy słuchają Słowa Bożego, zachowują je w swym sercu i stosują się do niego w swoim życiu.

Święta Maryjo, naucz nas zachowywać Słowo Boże w sercu, aby przemienić się w Bożą Ewangelię.