Prorok Ojca

Przemawianie Jezusa wywołuje głębokie zdumienie u słuchających Go ludzi. Zauważają, że istnieje w Nim coś nadzwyczajnego, coś co należy tylko do Niego i jest tylko Jemu właściwe.

Jezus mówi w imieniu Ojca, który Go posłał, dlatego jest On Jego Prorokiem. To, czego Jezus naucza nie stanowi Jego własnej nauki, lecz jest nauką Ojca. Jezus chce zaprowadzić nas wszystkich do Ojca i w ten sposób wypełnia swoją misję prorocką.

Dzięki łasce Chrztu świętego chrześcijanin uczestniczy w prorockiej misji Jezusa. Tym samym, powinien wypełniać swoją misję, uświadamiając sobie przede wszystkim prawdę, że jest on prorokiem Jezusa, wysłanym przez Niego na świat w celu przekazywania Jego nauki, Jego orędzia zbawienia.

Głosić tajemnicę zbawienia, zapoznawać z nią innych ludzi, przekazywać ją wiernie; oto jest misja chrześcijanina jako proroka. Nie bądź prorokiem "niemową", co nie głosi Jezusa i Jego przesłania, nie bądź prorokiem "niewiernym, który zbacza z drogi swojej misji, głosząc siebie samego zamiast Jezusa Chrystusa.