Promieniuje świętością

Ten, kto zbliża się do ogniska, odczuwa ciepło. Ten, kto zbliża się do Maryi, uświęca się, ponieważ Maryja jest tak święta, że nie tylko nią jest dla siebie, ale promieniuje świętością na wszystkich, którzy się do Niej zbliżają.

Zbliżmy się do Maryi, myśląc o Niej, czytając o Niej to wszystko, co zostało napisane, wzywajmy Ją w naszych modlitwach, kochając Ją z synowską czułością, starając się naśladować Ją w Jej cnotach.

Chrześcijaństwo powinno chrystianizować wszystkich, którzy znajdują się w jego zasięgu, ponieważ Ewangelia jest płomieniem, który zapala i ogarnia wszystko Bożą miłością.

Święta Maryjo, wielkodusznej odpowiedzi na zamiary Boga, spraw, abym także odpowiadał pozytywnie na Jego wezwanie.