Projekt życiowy

W swojej młodości z pewnością Maryja wykreśliła sobie jakiś wspaniały projekt życiowy, podobny do projektów dziewcząt z Jej otoczenia.

Lecz Bóg zmienił ten projekt i zachowując w sposób cudowny Jej dziewictwo, sprawił, aby Jej życie i Jej misja osobista spełniła się w Bożym macierzyństwie.

Maryja przyjęła wolę Bożą zmieniającą Jej osobiste plany i oddawała się całkowicie temu, czego Bóg od Niej oczekiwał.

Pani idących w ślady Chrystusa, Twojego Syna, spraw, aby byli gotowymi zmienić swoje własne plany, przyjmując plany Boże.