Program apostolski

 Bez wątpienia program, jaki nakreśla Jezus dla swoich naśladowców jest trudny i czasem bolesny: "Wyrzec się samego siebie, wziąć krzyż i pójść za Nim".

"Wyrzec się samego siebie" oznacza przezwyciężyć własne, nieuporządkowane skłonności i cierpliwie, każdego dnia, stawić czoła przeciwnościom życia. "Zaparcie się samego siebie" zakłada odsunięcie od siebie "własnych" interesów i własnych wygód, zakłada gotowość - raczej zrzeczenia się wszystkiego, niż utraty łaski Bożej.

I zakłada coś jeszcze bardziej radykalnego, dotykającego naszego głębokiego "ja" : poświecić własne pragnienia i dążenia, aby przyjąć wolę Bożą.