Prawdziwy uczeń Jezusa

 Dla Jezusa dziecko jest prototypem prawdziwego ucznia. W rzeczywistości dzieci są "maluczkimi" Królestwa. Prostaczkom przecież głoszona jest Ewangelia. Nie chodzi tu o znaczenie dosłowne, lecz usposobienie i gotowość tych, którzy przyjmują Ewangelię - prostota i chłonność dzieci.

Jezus mówi, że należy stać się jak dziecko, aby wejść do Królestwa Niebieskiego; a stać się jak dziecko nie oznacza nic innego, niż zdobycie takich cnót, jakie charakteryzują dzieci: niewinność, szczerość, prostota uczuć, uległość.