Prawdziwe nabożeństwo maryjne

Często nasze nabożeństwo do Maryi Panny wyraża się zewnętrznymi aktami: błogosławieniem domów rodzinnych, samochodów, miejsc pracy lub także czcią obrazów czy obrazków. Wszystkie te czynności mają sens, jeśli wyrażają nasze szczere zaufanie do Matki Bożej.

Bylibyśmy w błędzie i trwali w ignorancji, jeśli nadawalibyśmy tym aktom moc magiczną. One nie rozwiązują automatycznie naszych życiowych problemów odnośnie do trudności w pracy, współżycia w rodzinie, zdrowia naszego i chorób naszych bliskich. Niemniej, pomagają nam w nawiązaniu przyjaźni z Maryją, zachęcają nas do większego zaangażowania w codziennej miłości do Boga i naszych braci, przypominają nam o postępowaniu drogą Ewangelii Chrystusowej.

Święta Matko Boża, pragniemy odnowić naszą miłość do Ciebie, aby we wszystkich naszych nabożeństwach wzrastało nasze zaufanie - Twoich dzieci i uczniów Pana Jezusa.