Prawda i dobro

Maryja na zawsze umiłowała prawdę i dobro, ponieważ nie miała Ona w życiu innego pragnienia, niż wypełnianie we wszystkim woli Bożej, która ma na celu dobro i prawdę.

Jeśli ty chcesz budować na tym świecie Królestwo Boże, musisz je wznosić na fundamencie dobra i prawdy. Dlatego wszystko, co czynisz, niech będzie prawdziwe i dobre, realizowane zgodnie z wolą Bożą.

Maryjo, naucz nas postępować na drodze naszego życia rozsiewając dobro i prawdę, przede wszystkim tam, gdzie dominuje zakłamanie i zło