Potężna Wspomożycielka

O Matko Boga, któż udał się do Ciebie z prośbą o obronę, a nie został szybko uwolniony? Kto Cię prosi i nie znajduje w Tobie potężnej Wspomożycielki, która nigdy nie zawiedzie zaufania?

O, Dziewicza Matko Boża, nikt, kto uciekał się do Ciebie, nie został zawiedziony, lecz każdy uzyskał pomoc modląc się do Ciebie i nikt nie będzie długo czekał na dobrodziejstwa, które go w pełni zadowolą. Modlitwa grecka

Święta Maryjo jasności, oświetlaj drogę człowieka śmiertelnego!