Potężna Orędowniczka

Maryja wypowiedziała "tak" do Wysłańca Boga i podjęła życie skromne i pokorne, pełne wyrzeczeń i braków, i cały ogrom cierpienia, jaki związany był z Matką Ukrzyżowanego.

Maryja poznała przez wiarę, że będąc Matką Jezusa, będzie Matką Mesjasza-Sługi cierpiącego za swój lud i spotka Ją to wszystko, co z tym było związane: cierpienie, upokorzenie i śmierć.

Dzięki wierze przyjmujemy Chrystusa, lecz powinniśmy sobie uświadomić, że przyjęcie Go oznacza dla nas osobiste ofiary, bardzo bolesne wyrzeczenie się naszych upodobań i naszych konwenansów, wyrzeczenie się tego wszystkiego, co nie jest Boże, doznawanie bardzo przykrych upokorzeń, a nawet śmierci.

Gdy przyjmujemy Chrystusa, przyjmijmy Go z Jego krzyżem!

Matko, która jesteś potężną Orędowniczką, módl się za nami do Ojca.