Potęga Maryi

By zrozumieć dokładniej, kim jest Niepokalana,
trzeba koniecznie uznać całą swoją nicość,
zdobyć się na pokorną modlitwę,
by uzyskać łaskę poznania Jej
i starać się samemu doświadczyć na sobie
Jej dobroci i potęgi.

św. Maksymilian Maria Kolbe