Postawa pokory

Gdy Archanioł ukazał się Maryi, z pewnością zastał Ją na klęczkach, rozważającą słowa Boże głoszone przez Proroków.

Przyjęła tę pokorną postawę, która spodobała się Najwyższemu. Po zapoznaniu się z treścią przesłania anielskiego, nie popadła w pychę, a raczej pogłębiała jeszcze bardziej swoje uczucia pokory i sama siebie nazwała "niewolnicą, służebnicą Pańską".

Uniżanie się w oczach Boga jest najwłaściwszym sposobem pozyskania Jego przychylności i błogosławieństwa.

Matko godna wszelkiego uwielbienia, z powodu wielkich rzeczy, jakich Bóg dokonał w Tobie, pragniemy naśladować Twoją, godną podziwu odpowiedź na łaskę Ducha Świętego.