Pośród nas, bez nas

Jezus pozostał "pośród" nas, lecz jest "bez" nas. A tak niewiele kosztuje postanowienie codziennego nawiedzenia Pana w Najświętszym Sakramencie...!