Pośredniczka

Niezawodną i niezbitą jest prawdą w Kościele katolickim,
choć to nie jest jeszcze ogłoszone jako dogmat,
że Matka Boża jest Pośredniczką wszystkich łask.

Prawda ta była już znana w pierwszych wiekach chrześcijańskich.

...Działalność Milicji Niepokalanej i "Rycerza" opiera się właśnie na tej prawdzie,
że Niepokalana jest Pośredniczką łask wszystkich,
bo gdyby tak nie było, próżna byłaby nasza praca i nasze zabiegi.

św. Maksymilian Maria Kolbe